ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ

ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Η βιοψία των όρχεων είναι μια χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός τμήματος ιστού από τους όρχεις προς εξέταση στο μικροσκόπιο.

ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ;

Ενδείκνυται συνήθως για διαγνωστικούς σκοπούς αλλά και στο πλαίσιο της θεραπείας της υπογονιμότητας για να βρούμε τα αίτια της αρσενικής στειρότητας όταν μια ανάλυση σπέρματος δείχνει ότι υπάρχει μη φυσιολογικό σπέρμα και κυρίως όταν ο άντρας έχει αζωοσπερμία η οποία οφείλεται σε βλάβη στον ορχικό ιστό. Στους άντρες αυτούς υπάρχει περίπτωση με τη βιοψία να εντοπιστούν υγιή τμήματα ορχικού ιστού , από τα οποία θα μπορέσει να γίνει εξαγωγή σπερματοζωαρίων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σπέρμα που λαμβάνεται από βιοψία όρχεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γονιμοποιήσει ένα ωάριο μιας γυναίκας στο εργαστήριο, μια διαδικασία που ονομάζεται in vitro γονιμοποίηση ή να καταψυχθούν και να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ακόμη και μετά από 10 χρόνια. Επίσης η βιοψία των όρχεων μπορεί να γίνει και σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο εξόγκωμα κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου.

ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ: ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τον λόγο της βιοψίας και τις επιθυμίες του ασθενούς και του γιατρού. Η βιοψία μπορεί να γίνει διαδερμικά ή με ανοιχτή επέμβαση. Η διαδερμική βιοψία γίνεται με εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας στον όρχι, έπειτα από τοπική νάρκωση και ίσως <<μέθη>> Η βελόνα φέρει σύριγγα, μέσω της οποίας συλλέγεται δείγμα ορχικού ιστού. Η χειρουργική(ανοικτή) βιοψία γίνεται με διάνοιξη μικρής τομής στο δέρμα και στον όρχι, απ’όπου θα ληφθεί το/τα δείγματα του ορχικού ιστού. Όταν ολοκληρωθεί η βιοψία η τομή θα κλείσει με ράμματα. Η ανοικτή βιοψία συνήθως γίνεται με νάρκωση.

ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ: ΑΝΑΡΡΩΣΗ

Η ανάρρωση συνήθως διαρκεί από 1-2 ημέρες έως και μια εβδομάδα, αναλόγως με το είδος της. Επίσης υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος αιμοραγίας ή μόλυνσης. Η περιοχή μπορεί να είναι επώδυνη για 2-3 μέρες μετά τη βιοψία η οποία αντιμετωπίζεται εύκολα με παυσίπονα (πχ παρακεταμόλη). Συνήθως υπάρχει κάποια διόγκωση, αποχρωματισμός ή ενόχληση κατά τις πρώτες μέρες. Μπορεί επίσης να υπάρχει λίγο αίμα. Επιπλέον συνίσταται αποχή από τη σεξουαλική δραστηριότητα για 1-2 εβδομάδες, αποφυγή λήψης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και αποφυγή πλυσίματος στη περιοχή για αρκετές ημέρες.

ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Γενικά οι πιθανότητες επιπλοκών στη βιοψία των όρχεων είναι ελάχιστες.


Διαβάστε περισσότερα για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Μάθετε για την Λαπαροσκόπηση