ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΩΟΘΗΚΩΝ

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών γίνεται με εξατομικευμένο τρόπο για το κάθε ζευγάρι έτσι ώστε να ληφθούν υπόψιν όλοι οι συγκεκριμένοι παράγοντες για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και να αποφευχθούν οι επιπλοκές.

Η διέγερση των ωοθηκών γίνεται με τη χρήση των γοναδοτροπινών σε συνδιασμό με GnRH αγωνιστές ή ανταγωνιστές και διαρκεί περίπου 12-14 ημέρες. Η χορήγηση των γοναδοτροπινών είναι καθημερινή και αρχίζει την 2η ή 3η ημέρα του κύκλου, αφού προηγουμένως η γυναίκα υποβληθεί σε υπερηχογραφικό έλεγχο γεννητικού συστήματος για να αποκλεισθεί η ύπαρξη ωοθηκικής κύστης διαμέτρου μεγαλύτερης των 10mm.

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΩΟΘΗΚΩΝ – ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΑ

Υπάρχουν δίαφορα προτώκολλα διέγερσης ωοθηκών προκειμένου να παράγουν αρκετά ωάρια. (Χωρίς φαρμακευτική αγωγή οι ωοθήκες παράγουν κάθε μήνα ένα ωάριο).

Γοναδοτροπίνες –Διεγείρουν τις ωοθήκες, είναι ενέσιμες και γίνονται περίπου την ίδια ώρα σε καθημερινή βάση. Η δοσολογία ρυθμίζεται ανάλογα με τη γυναίκα και προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη του κύκλου.

Τα Ανάλογα της υποθαλαμικής ορμόνης– Υπάρχουν 2 τύποι αναλόγων, τα οποία είναι οι αγωνιστές και οι ανταγωνιστές.Η χορήγηση αυτών των ουσιών επιτυγχάνει την καταστολή των ενδογενών γοναδοτροπινών, αυτών που παράγει φυσικά η γυναίκα. Η καταστολή αυτή επιτρέπει να υπάρχει πλήρης έλεγχος της κατάστασης και εξασφαλίζει πως δε θα υπάρξει αιφνίδια και άκαιρη ωοθυλακιορρηξία.

 

Το μακρύ πρωτόκολλο – Ξεκινάει καθημερινή ένεση γυρω στις 7 ημέρες πριν την αναμενόμενη πρώτη μερα της περιόδου(21 ημέρα του κύκλου) και μετά την έναρξη της περιόδου και εφόσον επιτευχθεί η καταστολή, ξεκινά η διέγερση των ωοθηκών με τη χορήγηση γοναδοτροπινών.

Το βραχύ πρωτόκολλο – Ξεκινάνε ενέσεις την 2η μέρα της περιόδου και την αμέσως επόμενη μερα, ξεκινούν και οι ενέσεις γοναδοτροπινών.

Το πρωτόκολλο ανταγωνιστή – Ξεκινάνε πρώτα οι ενέσεις γοναδοτροπινών την 2η μερα της περιόδου και προστίθενται οι ενέσεις ανταγωνιστή όταν τα ωοθυλάκια έχουν μέση διάμετρο 14 χιλιοστά, δηλαδή περίπου κατά την 6η-7η μέρα της διέγερσης. Το πρωτόκολλο με ανταγωνιστή αποτελεί το πλέον μοντέρνο τρόπο διέγερσης αλλά και το ασφαλέστερο πρωτόκολλο διέγερσης των ωοθηκών και για αυτό έχει την μεγαλύτερη αποδοχή στην κλινική πραξη.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ;

Το Πρωτόκολλο επιλέγεται με βάση το ιστορικό της κάθε γυναίκας(την ηλικία, τις προηγούμενες προσπάθειες κ.α) Στη συνέχεια, μετριέται το πάχος του ενδομητρίου το οποίο πρέπει να είναι μικρότερο των 5mm. Επίσης, τη 2η ημέρα του κύκλου η γυναίκα υποβάλλεται σε μέτρηση των επιπέδων της οιστραδιόλης στο αίμα, η οποία πρέπει να είναι κάτω από 60pg/ml. Μετα την 4η ημέρα διέγερσης, η γυναίκα υποβάλλεται σε επανειλλημένες μετρήσεις της διάστασης των αναπτυσσομένων ωοθυλακίων με τη βοήθεια των υπερήχων και σε μέτρηση των επιπέδων οιστραδιόλης στο αίμα τα οποία αποτελούν δείκτες ανάπτυξης καλής ποιότητας ωοθυλακίων.

Η ημερήσια δόση των γοναδοτροπινών ρυθμίζεται ανάλογα με τα παραπάνω ευρήματα, εφαρμόζοντας δυο κανόνες : καθημερινά τα ωοθυλάκια πρέπει να αυξάνονται το λιγότερο 2mm και τα επίπεδα της οιστραδιόλης να παρουσιάζουν καθημερινή αύξηση >10% από την τιμή της προηγούμενης ημέρας. Η παρακολούθηση γίνεται κάθε 2-3 ημέρες για προσδιορισμό των ορμονών και υπερηχογραφικό έλεγχο.

Ώριμα προς λήψη θεωρούνται τα ωοθυλάκια όταν είναι τουλάχιστον δύο, και όταν είναι μεγαλύτερα των 17mm μεικτής διαμέτρου (μετρούνται 2 διάμετροι του ωοθυλακίου και διαιρούνται δια 2)ή των20mm μονής διαμέτρου (μετράμε μόνο τη μέγιστη διάμετρο).

Χρειάζεται ένας ικανοποιητικός αριθμός ωαρίων καλής ποιότητας. Το ιδανικό είναι να συλλεχθούν 8-15 ωάρια κατά την ωοληψία. Όταν τα ωοθυλάκια φθάσουν σε μέγεθος έτοιμα προς λήψη , χορηγείται η ορμόνη HCG, η οποία παίζει το ρόλο της αιχμής της LH. Η πιθανή ωοθυλακιορρηξία στο φυσικό κύκλο συμβαίνει περίπου 36 ώρες μετά τη χορήγηση της HCG. Κατά συνέπεια, η συλλογή των ωαρίων γίνεται 32-36 ώρες μετά τη χορήγηση της HCG, ώστε να προληφθεί τυχόν αυτόματη ωοθυλακιορρηξία πρίν από την έναρξη της συλλογής τους.


Διαβάστε περισσότερα για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Μάθετε για την Λαπαροσκόπηση και την υστεροσκοπηση