Λαπαροσκόπηση

Εφαρμόζουμε τη λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες βοηθώντας τα ζευγάρια να συλλάβουν φυσιολογικά ή βελτιώνοντας τη πιθανότητα σύλληψης στα προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.