Η κατάψυξη ωαρίων ενδείκνυται ως μέθοδος διαφύλαξης της γονιμότητας για γυναίκες που επιθυμούν να αναβάλουν την προσπάθεια τεκνοποίησης για το μέλλον.