Παρ’όλες τις προσπάθειες που όλοι καταβάλλουμε, δυστυχώς δεν έχουμε πάντα θετικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, έτσι ώστε να “ξεκουραστεί” ο οργανισμός από τη λήψη των ορμονών.

Στο διάστημα αυτό όμως μπορεί να γίνει προσπάθεια με φυσικό κύκλο ή να πραγματοποιηθεί εμβρυομεταφορά με κρυοσυντηρημένα –αποψυγμένα έμβρυα, όταν αυτά υπάρχουν.